IB Bitirme Programı (EE)

IB Diploma Programı´nın önemli bir parçası olan Bitirme Tezi, öğrencinin seçtiği altı dersten birine ait bir konunun program dâhilinde ilgi duyduğu bir konu üzerinde yoğunlaşarak ve okuldan bir danışman öğretmen gözetiminde hazırladığı; kişisel olarak bilimsel bir araştırma yürütme yeteneği, fikirleri ve bilgileri mantıklı ve tutarlı bir biçimde aktarma ve sunum yapma becerisi kazandıran ve bir tezi bilimsel ve etik kurallara uygun bir biçimde hazırlamayı öğreten en fazla 4000 sözcükten oluşan bir tezdir. Bu rakam, dipnotları ve kaynakçayı içermemektedir.

Global Young Scholars olarak IB sisteminde eğitim gören lise öğrencilerine 11 ve 12. Sınıflarda extended essay mentorlük hizmeti sunmaktayız. IB EE Bitirme Programında IB alanında tecrübeli akademik mentorlarımız öğrencilere bitirme projelerinin konusu ve proje yönetiminde destek verip extended essaylerinin planlı ve kapsamlı bir şekilde yürütülmesinde yardımcı olurlar.

Süreç Nasıl Çalışır?

Uygulamalı Temel Akademik Araştırma Sertifika programına katılım
Akademik mentor ile IB dersleri için öğrenciye uygun araştırma konusu belirlenmesi
Süreç varsa deney tanımı
Öğrenci ile haftalık toplantılar
IB extended essayin sunulması

Genellikle çalışmalara Şubat ayında başlanır ve Ağustos ayında bitirilmesi amaçlanır. Öğrencinin başlama tarihi talebine göre çalışmanın yoğunluğuna göre çalışmanın başlangıç ve bitiş tarihleri, süresi değişebilir, uzayabilir ya da kısalabilir.

Profesyonel hayata
bugünden hazırlığını yap!

https://globalyoungscholars.com/wp-content/uploads/2021/02/kariyer-gys.jpg

Geleceğin için çalışmaya
bugünden başla!

https://globalyoungscholars.com/wp-content/uploads/2021/02/form-gys.jpg

Akademik araştırma yapmaya hazır mısın?

Saygın yayınlarda çalışmalarının yayımlanmasını ve profesyonel öz geçmişini şimdiden oluşturmak için harekete geç!